suskirti

suskirti
2 suskìrti intr. 1. išsidėvėti, praretėti: Jau ta skepečikė visai suskìro, reiks naują pirkt Rs. Skara, taip vadinama nu žodžio suskiręs, ženklina seną ir sudriskusią skepetą StnD3(paaiškinimas). 2. NdŽ susiskaidyti, pasidalyti: Aisčiai gyvendavo atskiromis giminėmis suskìrę Š. \ skirti; apskirti; suskirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • suskirti — 1 suskìrti, sùskiria, suskyrė tr. Š 1. Erž atrinkti, išvalyti: Jau grybus suskyriau Pgr. ║ atrinkus tinkamus, sudėti: Suskìrk mun ramules Vn. Lygias gijas suskirk man dėl audimo, kad nebūtų vienos storesnės, o kitos plonesnės J. 2. sujungti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskyrimas — 1 suskyrìmas sm. (2) 1. refl. → 1 suskirti 2 (refl.): Neturiu susiskyrìmo su namais Dsn. 2. → 1 suskirti 8: Medegos suskyrimas rš. skyrimas; apskyrimas; atskyrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskirti — 1 apskìrti, àpskiria, apskyrė tr. Rtr 1. liepti, pavesti ką daryti: Apskyrė man įstato mokslą, bet aš su visu kitokį turėjau savo pastatymą I. Kunigų yra urėdas žmones mokyti, bo ant to visi yra apskirti Mž11. 2. N, Š išrinkti (balsuojant ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskirti — 2 apskìrti intr. apdriksti: Apskìrusi milinė Ggr. skirti; apskirti; suskirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskirti — 1 atskìrti, àtskiria, atskyrė tr. K, Š, Rtr; SD208,211,414, H153, R42, N, LL185 1. DŽ1, Dv atrinkti, atmetant, kas netinkama: Àtskiria gerus grūdus sėklai JnšM. Rugius su kretilais sijos: kas sėklai, kas kiaulioms atskìrs LKT63(Lkž). | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daskirti — 1 ×daskìrti, dàskiria, daskyrė (hibr.) žr. 1 paskirti 3: Daskìrkie gi man dalelę LKKIX209(Dv). skirti; apskirti; atskirti; daskirti; įskirti; išskirti; nuskirti; paskirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskirti — 1 išskìrti, ìšskiria, išskyrė tr. 1. SD185, H, Sut, N, K, Š, Rtr padaryti atranką, atmetant, kas netinkama: Išskìrk man grūdus, kurie susimaišę J. Prieš sėjimą mes grūdus išskiriam, parvėtom, kad sėkla būt čystesnė Jnšk. Aš per valandą kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskirti — 1 nuskìrti, nùskiria, nuskyrė tr. Š, Rtr; Ser 1. nuvalyti, nudaryti: Nūskìrs kruopus su pakeltums girnums Grd. Kapūstus nukertam, nùskiriam StngŽ72. Grybus parnešus tuojau nùskiriu Snt. 2. atidalijus duoti nuosavybėn: Ir dalys, nuskìrtos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskirti — 1 paskìrti, pàskiria, paskyrė tr. Š, Rtr 1. nuspręsti duoti, suteikti: Už gerą darbą paskyrė premiją DŽ1. Gautą pelną jie paskyrė pabėgėliams šelpti NdŽ. Piningų didliai daug paskirtà pabrikuo (fabrikui) plėsti Trk. Be teismo, be nieko jisai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskirti — 1 perskirti tr. K; Q586, SD50,294, H184, Sut, M, Š 1. padaryti atranką: Parskirk geresnį nuo blogesnio grūdo J. Blogai miežius parskyrė – sėklai netiks Brs. 2. padalyti į dalis: Pusiau perskirti N. Dvišakai perskirti NdŽ. Knygutę lengvai gali… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”